| www.historiakosciola.com | | STRONA GŁÓWNA | KOŚCIÓŁ POWSZECHNY | KOŚCIÓŁ W POLSCE | LINKI | REDAKCJA |

Syr 44, 1-15
Wychwalajmy mężów sławnych
i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia.
Pan sprawił [w nich] wielką chwałę,
wspaniałą swą wielkość od wieków.
Jedni panowali w swoich królestwach,
byli mężami sławnymi z potęgi,
doradcami dzięki swemu rozumowi,
którzy się wypowiedzieli w proroctwach.
Byli panującymi nad krajami dzięki rozstrzygnięciom
i władcami dzięki swej przenikliwości,
mądrymi myślicielami przez swoją uczoność,
a w służbie swej rządcami.
Byli twórcami melodii muzycznych
i pisali poezje;
mężami bogatymi, obdarzonymi potęgą,
zażywającymi pokoju w swych domach.
Wszyscy ci przez pokolenia byli wychwalani
i stali się dumą swych czasów.
Niektórzy spomiędzy nich zostawili imię,
tak że opowiada się ich chwałę;
ale są i tacy, o których nie pozostała pamięć
Lecz ci są mężowie pobożni,
których cnoty nie zostały zapomniane,
pozostały one z ich potomstwem,
dobrym dziedzictwem są ich następcy.
Potomstwo ich trzyma się przymierzy
a dzięki nim - ich dzieci.
Potomstwo ich trwa zawsze,
a chwała ich nie będzie wymazana.
Ciała ich w pokoju pogrzebano,
a imię ich żyje w pokoleniach.
Narody opowiadają ich mądrość,
a zgromadzenie głosi chwałę.
Sewis RES GESTAE został PRZENIESIONY pod nowy, łatwy adres -

www.historiakosciola.com

Zostaniesz tam przekierowany w ciągu 10 sekund!

Copyright by Res Gestae 2007. All rights reserved!
Some parts of design by szablony.maniak.pl
web stats stat24